OPAK 1
Peserta OPAK Sedang Mendengarkan Pembekalan tentang OPAK
23 Februari 2016
OPAK 2014 2
Kegiatan Opak
23 Februari 2016

Pembukaan OPAK Oleh Rektor UIN Walisongo Semarang